Проблеми протидії корупції визначають пришвейду як хворобу людства, що паразитує у суспільстві та являється причинами і умовами, що породжують корупцію

Боротьба з корупцією потребує вирішення цілої низки питань політичного, економічного, правового та організаційного характеру. Національне законодавство різних країн містить свій суб’єктний та об’єктний склад, способи притягнення та міри відповідальності корупціонерів. Однак, проблеми протидії корупції у всіх борців одинакові і зводяться до висновку про неможливість абсолютної перемоги над корупцією і корупціонерами та необхідності комплексних заходів зі сторони влади і суспільства спрямованих на усунення причин і умов, що породжують корупцію. Разом з тим, середовище причин і умов, що породжують корупцію не є природним, а лише штучно створюване  і лише в суспільних відносинах серед людей. Таким середовищем є пришвейда, визначена вперше в світі в Україні,  як хвороба людства, що паразитує у суспільстві!

 

Поняття пришвейди, її ознак, а також пришвейдників, що її розповсюджують в узагальнених критеріях закріплено статутом Громадської організації «Правозахисне об’єднання українців в Україні» (Public organization “Legal help association Ukrainians in Ukraine”), ідентифікаційний код 39270765.

 

Очолювана президентом Трускавецьким Романом Степановичем та головою Горщарем Сергієм Васильовичем організація створена з основною метою надання правової допомоги та сприяння соціуму, індивідууму або особі у подоланні пришвейди та її наслідків.

 

Статутом зазначеної організації, зокрема, явище пришвейди визначається наступними узагальненими критеріями:

Пришвейда – це хвороба людства яка паразитує у суспільстві. Вражений пришвейдою соціум спонукає індивідуума або особу вступати у безглузді стосунки та витрачати власний або залучений ресурс (час, кошти, здоров’я тощо) на вирішення чи оспорювання проблем таких стосунків (п.2.2.1);

Ознаками ураження пришвейдою є нав’язані індивідууму або особі зобов’язання вчиняти дії або утримуватись від них розраховуючись постійним за тимчасове, вічним за мить, сталим за змінне, цінним за безцінь, сформованим та стиглим за дригке та незріле і таке інше, що задовольняє інтереси пришвейдників (п.2.2.2);

Симптоми пришвейди:

— наявність безглуздих для індивідуума  або особи зобов’язань вступати  у непотрібні для нього стосунки;

— зазначення (фіксація) санкцій чи  втрат для індивідуума або  особи за нехтування вступати  у непотрібні для нього стосунки;

— втрачений індивідуумом чи  особою ресурс на безглуздя  або вірогідність його втрати (п.2.2.3);

Пришвейда розповсюджується її носіями (пришвейдниками) на різних рівнях суспільних відносин шляхом створення для індивідуума або особи перепон у виконанні зобов’язань та/або досягненні законних прав чи охоронюваних законом інтересів (п.2.2.4);

Пришвейда проявляється на локальному (місцевому), регіональному, державному та міждержавному рівнях на підставі як договірних так і шляхом закріплення у законодавстві пришвейдних умов (п.2.2.5);

Пришвейдник(и) – особа або група осіб незалежно від громадянства, віросповідання, расової та іншої приналежності, статусів, звань, нагород, регалій тощо споріднені метою наживи шляхом ураження соціуму пришвейдою, яка своїми діяннями (діями чи бездіяльністю), вчинками чи поступками всупереч здоровому глузду їх вчинення та зневажливо і безсовісно у відношенні до всіх або окремо визначених причетних осіб на тимчасовій чи постійній основі закріплює та спонукає подальше розповсюдження пришвейди серед соціуму (п.2.2.6).

 

Також, статутом організації передбачено комплекс відповідних громадських заходів, спрямованих на усунення причин і умов, що породжують корупцію, основними із яких можна виділити:

Збір та аналіз інформації про дивні з позиції логіки, здорового глузду, дотепності та доцільності стосунки на предмет наявності ознак ураження пришвейдою чи симптом пришвейди (п.2.3.1).

Збір, аналіз інформації про пришвейдників та потерпілих від пришвейди (п.2.3.2).

Визначення стратегії та тактики щодо: виявлення, висвітлення, зупинки розповсюдження (локалізації) та викорінення пришвейди; відновлення потерпілим від пришвейди порушених прав та законних інтересів, відшкодування спричиненої шкоди, компенсації збитків; притягнення пришвейдників до встановленої законом відповідальності (п.2.3.3).

Надання широкого розголосу матеріалам про: виявлені ознаки ураження пришвейдою чи симптоми пришвейди; встановлених пришвейдників які її розповсюджують та які її організували (п.2.3.4).

Звернення до національних та міжнародних судових інстанцій, правоохоронних та інших органів у тому числі до спеціальних суб’єктів, як то суб’єктів законодавчої ініціативи, омбудсмена тощо з питань зупинки розповсюдження, локалізації та викорінення пришвейди в межах наявних у них повноважень, відновлення потерпілим від пришвейди порушених прав та законних інтересів, відшкодування спричиненої шкоди, компенсації збитків, притягнення пришвейдників до встановленої законом відповідальності (п.2.3.5).

Визначення напрямку і форм підтримки розвитку та підвищення ефективності діяльності українців у розбудові і процвітанні єдиної, незалежної, демократичної України, що забезпечить гідне проживання усіх її мешканців, гідну соціальну забезпеченість усіх верств населення, захищеність від посягань на загальнолюдські цінності, культуру, мову, звичаї та потурань від будь кого (п.2.3.6).

Надання посильної підтримки у грошовій, матеріальній та нематеріальних формах створюваним і діючим проектам: видобутку, виготовлення, підтримання у належному стані та модернізації власних енергоносіїв; енергозбереження; екології; власного виробництва конкурентоспроможної продукції; підвищення ВВП; розвитку належної освіти та медицини; забезпечення соціальної захищеності, визначення, збереження та розповсюдження правдивої історії та культури України (п.2.3.7); 

 

Роман Трускавецький

 загруженное

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *