Реформи: міфи та реальність

Ось уже декілька років наша робоча група наполегливо пропонує до опрацювання у вітчизняному та зарубіжному експертному й бізнес-середовищі авторський проект щодо створення в Україні ефективної моделі протидії системним кримінальним загрозам в економіці та механізмів захисту підприємництва. Одним із важливих кроків, що сприяв би реалізації цього проекту, вважаємо створення в Україні Національного бюро фінансової безпеки як ключового елемента системи з одночасним запровадженням реформи Державної фіскальної служби й обмеженням повноважень інших правоохоронних органів із питань боротьби з економічними злочинами.

Розроблена нами стратегія боротьби з кримінальними проявами в економіці передбачає три етапи її покрокової реалізації з детальним обґрунтуванням кожного, а саме:

1) аналіз стану забезпечення економічної безпеки держави та рівня криміналізації економіки за розробленою методологією;

2) комплекс дій щодо усунення підґрунтя та чинників існування системних протиправних схем і кримінальних бізнес-моделей в економіці;

3) перелік дій із досягнення контрольованої криміногенної ситуації в економіці.

Дотримуючись плану покрокової реалізації стратегії, ми очікуємо таких результатів:

1) Створення конкурентного бізнес-середовища.

2) Усунення корупційних ризиків у діяльності правоохоронних органів.

3) Імплементація в КПК разом із традиційною моделлю досудового розслідування, побудованою за принципом реагування на подію, альтернативної форми досудового розслідування, що керується аналітикою;

4) Інституціональне забезпечення нової європейської моделі кримінальної розвідки (замість ОРД);

5) Визначення місця кримінального аналізу, аналітики та аналітичного продукту в кримінальному процесі;

6) Запровадження механізмів упливу на процеси, які сприяють тінізації економіки.

Зазначений проект ми представляли під час численних експертних дискусій на різних комунікаційних майданчиках, серед учасників яких були представники Єврокомісії та Європарламенту, керівники генеральних прокуратур, національних поліцій, антикорупційних, митних і податкових органів, міністерств і профільних комітетів парламентів європейських країн та США, а також OLAF, CARIN, EUROPOL. Крім того, саме за нашої ініціативи відбулися численні зустрічі з представниками бізнесу в Україні, зокрема ІТ сектору та іншого експертного середовища.
Вивчаючи передовий досвід правоохоронних структур країн Європейського союзу, ми зрозуміли, що для ефективної реалізації нашого проекту, на додаток до запровадження інституційних змін, ми маємо сконцентруватися на інноваційному розвитку суспільства – сформувати в суспільстві нове усвідомлення кожним власного місця в системі забезпечення правопорядку та безпеки держави, суспільства та конкретного громадянина.

Ми прагнемо змінити філософію формування правоохоронної корпоративної культури та системи підготовки кадрів.

Безліч експертних зустрічей, а також вивчення досвіду найефективніших фахівців Заходу надали нам змогу проаналізувати помилки та здобутки європейських інституцій щодо реалізації ними антикорупційних програм, деолігархізації влади, створення умов для ведення бізнесу, зокрема шляхом усунення загроз, запровадження системи моніторингу ризиків та загроз криміналізації економіки, шляхів досягнення контрольованості криміногенних процесів у економіці, в імплементації сучасних моделей правоохоронної діяльності тощо.

Певні їхні підходи принципово відрізняються від нашого уявлення про можливі шляхи вирішення внутрішніх проблем. Деякі, можливо, ще не можуть бути сприйняті суспільством лояльно через невідповідність нашому загальному розумінню та баченню наявних проблем.

Саме з урахуванням того ми підготували декілька лаконічних і водночас інформативних презентацій, ознайомлення з якими надасть змогу зрозуміти процеси, що відбуваються в Україні.

Серед тем презентацій:

– шляхи подолання корупції;

– створення ефективної правоохоронної системи;

– усунення з економіки системних кримінальних схем та шляхи створення конкурентного бізнес-середовища;

– феномен фінансування політичних проектів унаслідок кримінальної економічної діяльності;

– популізм у реформах правоохоронних органів тощо.

Сподіваємося на вашу підтримку та зворотній зв’язок.

В’ячеслав НЕКРАСОВ, Вадим МЕЛЬНИК

Sharing is caring!

Send a Comment