Ваше мовлення псують 11 найпоширеніших помилок в українській мові (ВІДЕО)

Їх допускають навіть ті, хто все життя спілкується українською

Усі люди роблять помилки у мовленні, навіть якщо вони говорять цією мовою все своє життя. Робити помилки не соромно, але важливо вміти розпізнавати їх. Українська мова дуже багата і красива, і не варто псувати її прикрими помилками. 

 Русизми

Найпоширеніші мовні помилки в українській мові – русизми. Вони проникли в нашу мову під впливом російської мови. Русизми так вкоренилися в мовленні, що часто зустрічаються навіть у мові тих українців, які не знають російської.

 Плеоназми

Плеоназми — це вживання разом двох слів з однаковим значенням. Такі слова повторюють значення один одного, тому вони вважаються помилкою.

Приклади плеоназмів в українській мові:

вільна вакансія;
пам’ятний сувенір;
моя власна думка;
колеги по роботі;
долоні рук;
народний фольклор;
спільна співпраця.
Замість цих плеоназмів правильніше говорити «вакансія», «сувенір» і так далі. Адже будь-яка вакансія є вільною, а будь-який сувенір є пам’ятним.

Привітання та прощання

Не всі українці знають, як граматично правильно прощатися і вітати близьких. Ці слова потрібно просто запам’ятати.

 Активні дієприкметники

Для української мови не характерні активні дієприкметники з суфіксами -уч, -юч. Таких слів слід уникати.

 Коми при вставних словах

Більшість вставних слів в українській мові виділяють комами на письмі. Наприклад, комами виділяють слова «по-перше», «на мою думку» або «безперечно».

Але є слова, які не виділяють комами. Запам’ятайте їх, щоб не ставити зайвих ком: навіть, майже, якби, часом, ніби, нібито, між тим, немовби, адже, все-таки, при цьому, якби, принаймні, от, за традицією, буквально, приблизно, до того ж, як-не-як, де-не-де, якраз, тим часом.

На жаль

Ця помилка зустрічається дуже часто. Запам’ятайте: «на жаль» в українській мові пишеться окремо.

 Правопис прийменників

Окремо пишуться прийменники, які складаються з двох і більше повноцінних слів. Наприклад: «у напрямку», «на шляху до», «залежно від», «під час», «відповідно до». Через дефіс пишуться прийменники з першою частиною з/із. Наприклад: «з-за», «з-поза», «з-над», «з-понад», «з-поміж».

 Правопис займенників

Багато українців плутаються в правилах написання займенників. Запам’ятайте, що займенники з частинами хтозна -, бозна -, казна -, будь -, -небудь пишуться через дефіс.

Наприклад: «коли-небудь», «хтозна-де». А разом пишуться слова з частинами де-, аби-. Наприклад: «дехто», «абиякий».

 Я рахую

«Рахувати» в українській мові можна тільки решту або числа. А для вираження думки говоріть «я вважаю».

 Самий кращий

Українці часто плутаються в ступенях порівняння прикметників. Для вираження найвищого ступеня порівняння використовують префікс «най-». Також помилкою є додавання слів «більш» або «менш» до простої форми вищого ступеня.

 Будь ласка

Ще одна дуже поширена помилка. «Будь ласка» пишеться в українській мові окремо і без дефіса.

 

Sharing is caring!

Send a Comment