Відкрите звернення до Київського міського голови Віталія Кличка

Про вжиття заходів депутатського реагування щодо ПАТ «ХК «Київміськбуд»

Київська міська рада

м. Київ, вул. Хрещатик, 36

 69631_main

Шановний Віталіє Володимировичу!

У зв’язку із підвищеною увагою громадськості до здійснення діяльності ПАТ «ХК «Київміськбуд» Всеукраїнська громадська організація «Юридичного захисту людини і громадянина «Право і Закон» вирішила не залишатися осторонь, зайняти активну громадську позицію та звернутись в особі Київського міського голови Віталія Кличка до Київської міської ради як органу, що уповноважений управляти майном територіальної громади міста, виходячи із наступного.

16131

Як підрядник ПАТ «ХК «Київміськбуд» зводить майже половину всього житла, що споруджується в Україні підрядним способом та проводить курс на забезпечення максимальної доступності житла найширшому колу споживачів. Крім того, ХК «Київміськбуд» є сьогодні одним із небагатьох забудовників, що орієнтується у своїй діяльності на задоволення потреб киян із середнім рівнем доходів. Тому пріоритетним завданням органу місцевого самоврядування є збереження активів холдингу у власності територіальної громади та осіб, що зацікавлені у процвітанні компанії, а не у виведенні її активів, створення штучних судових процесів з метою незаконного стягнення грошових коштів холдингу на користь третіх осіб.

Звернутись до Київської міської ради ВСГО «Юридичного захисту людини і громадянина «Право і Закон» змусило рішення Господарського суду м. Києва від 15.10.2015 року у справі за № 910/18715/15 за позовною заявою ПАТ «АКБ «Аркада» до ПАТ «ХК «Київміськбуд» про стягнення 197 711 350, 15 гривень, яким позовні вимоги ПАТ «АКБ «Аркада» задоволено та стягнуто з ПАТ «ХК «Київміськбуд» зазначені вище грошові кошти.

9ec5014df3653fc54c3afdddb10aae13fceba006

Зокрема, як встановлено у Рішенні суду та підтверджується матеріалами справи, 10.06.2002 року між Акціонерним товариством «АКБ «Аркада», правонаступником якого є ПАТ «АКБ «Аркада» (банк-управитель), та Акціонерним товариством «ХК «Київміськбуд», правонаступником якого є ПАТ «ХК «Київміськбуд» (забудовник), був укладений Генеральний договір, відповідно до якого банк-управитель зобов’язався створити фонд фінансування будівництва (далі — ФФБ) за програмою АТ «ХК «Київміськбуд» для залучення коштів фізичних та юридичних осіб, здійснювати фінансування спорудження об’єктів будівництва з використанням переданих в управління коштів, а забудовник — організувати спорудження цих об’єктів належної якості та у встановлені строки, ввести їх в експлуатацію в установленому законодавством порядку, передати об’єкти інвестування установникам Фонду фінансування будівництва за програмою AT «ХК «Київміськбуд» у строки та на умовах, визначених цим договором (далі — Генеральний договір).

Положеннями Генерального договору сторони визначили, що фонд фінансового будівництва за програмою Акціонерного товариства «ХК «Київміськбуд» — це кошти, отримані банком, відповідно правил ФФБ, від фізичних та юридичних осіб (далі — довірителів) у довірче управління (управління), що використані чи будуть використані банком в майбутньому на фінансування будівництва за програмою Акціонерного товариства «ХК «Київміськбуд». Метою створення ФФБ є отримання довірителями у власність об’єктів інвестування.

У зв’язку з набуттям чинності з 01.01.2004 року Законом України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» від 19.06.2003 р., яким врегульовано порядок функціонування фондів фінансування будівництва, виникла необхідність внести зміни відповідно до цього Закону, що вплинуло на взаємовідносини сторін за Генеральним договором від 10.06.2002 p.

Відповідно до ч. 1 статті 9 вказаного Закону управитель укладає із забудовником договір, за яким забудовник зобов’язується збудувати один або декілька об’єктів будівництва, ввести їх в експлуатацію в установленому законодавством порядку та передати об’єкти інвестування установникам цього фонду у строки та на умовах, визначених цим законом, правилами фонду та договором управління майном, а управитель зобов’язується здійснювати фінансування будівництва цих об’єктів будівництва на умовах договору.

Положеннями статті 11 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» передбачено, що фінансова установа, яка відповідає вимогам цього закону, може за власною ініціативою створити ФФБ. ФФБ може бути двох видів — ФФБ виду А та ФФБ виду Б.

Як вбачається з додаткової угоди №2, сторони визначили, що ФФБ за програмою акціонерного товариства «ХК «Київміськбуд» є ФФБ виду А (п. 1.2).

Також відповідно до ч. 1 ст. 21 вищевказаного Закону за перерахування коштів на фінансування будівництва управитель для ФФБ виду А отримує винагороду, а забудовник сплачує таку винагороду у розмірі, строки та в порядку, погоджених із забудовником при укладанні договору. За погодженням управителя та забудовника, при перерахуванні коштів на фінансування будівництва із фонду фінансування будівництва, управитель може утримувати належну йому винагороду самостійно за рахунок коштів ФФБ.

arkada-bank-kiev

Однак, в Генеральному договорі від 10.06.2002 року відсутні будь-які посилання, на те, що Банк за перерахування коштів отримує від забудовника винагороду, крім того протягом 2002-1015 року ХК «Київськміськбуд» та ПАТ «АКБ «Аркада» не звертались один до одного із з пропозиціями про внесення змін до Генерального договору щодо оплати послуг за перерахування коштів на фінансування будівництва та встановлення розміру цієї послуги.

Крім того, дані позовні вимоги про стягнення винагороди управителя фонду фінансування будівництва неодноразово були предметом розгляду господарськими судами за зверненнями ПАТ «АКБ «Аркада» до інших забудовників. Однак в кожному із цих випадків суди відмовляли в задоволенні позовних вимог ПАТ «АКБ «Аркада», інформація про що легко знаходиться в єдиному державному реєстрі судових рішень.

Також застереження викликає і той факт, що ПАТ «АКБ «Аркада» звернулось до суду за стягненням винагороди починаючи з 2002 року, враховуючи той факт, що загальна позовна даність згідно до процесуального законодавства складає 3 роки з моменту, коли особа дізналась про порушення своїх прав.

Викладене вище, дозволяє зробити припущення, що рішення Господарського суду м. Києва від 15.10.2015 року є неправосудним, таким, що винесене з метою незаконного стягнення з бюджету територіальної громади м. Києва значної суми грошових коштів, які в такій важкій економічній ситуації могли бути спрямовані на задоволення потреб міста, в тому числі найбільш соціально незахищених верств населення.

Заслуговує на увагу і той факт, що станом на дату подання звернення ПАТ «ХК «Київміськбуд» не звернулось із апеляційної скаргою на рішення суду, очевидно бажаючи, щоб незаконне Рішення Господарського суду м. Києва від 15.10.2015 року у справі №910/18715/15 за позовною заявою ПАТ «АКБ «Аркада» до ПАТ «ХК «Київміськбуд» про стягнення 197 711 350, 15 гривень набуло законної сили.

У зв’язку з цим, в жодному разі не вимагаючи втручання у правосуддя, звертаємось до Вас як до органу нової формації, що покликаний ефективно управляти майном територіальної громади міста та не допускати виникнення удаваних боргів ПАТ «ХК «Київміськбуд» із закликом надати власну правову оцінку ситуації, що виникла та вжити всіх заходів депутатського реагування, наданих Вам законодавством України, для ефективного захисту інтересів територіальної громади м. Києва та недопущення безпідставного стягнення з ПАТ «ХК «Київміськбуд» значних коштів.

Таке реагування запобігатиме незаконному потраплянню фінансових потоків територіальної громади під контроль третіх осіб, а також послужить наочним підтвердженням реальності намірів місцевої влади щодо відновлення контролю над ПАТ «ХК «Київміськбуд» та забезпечення інтересів громади м. Києва.

Голова Всеукраїнської громадської організації

«Юридичного захисту людини і громадянина

«Право та Закон»                                                                                                       Р.В. Назарчук

Sharing is caring!

Send a Comment