За позовом СВЖУ розпочався новий розгляд судової справи щодо тарифів на утримання будинків у Києві

11 вересня судову справу за позовом СВЖУ щодо оскарження тарифів на утримання будинків та прибудинкових території у Києві було призначено до нового розгляду. 10 жовтня відбулося перше підготовче судове засідання.

Як з’ясувалося, КМДА заздалегідь, розпорядженням № 1317 від 25.07.2019 року визнала власне розпорядження № 668 від 06.06.2017 таким, що втратило чинність. Вважаючи зазначену дію «виправленням оскаржуваних порушень», адміністрація звернулася до суду із проханням закрити провадження у справі на підставі пункту 8 частини 1 статті 238 КАС України, яка унормовує, що «Суд закриває провадження у справі щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності суб’єкта владних повноважень, якщо оскаржувані порушення були виправлені суб’єктом владних повноважень і при цьому відсутні підстави вважати, що повне відновлення законних прав та інтересів позивача неможливе без визнання рішень, дій або бездіяльності суб’єкта владних повноважень протиправними після такого виправлення».

У відповідь, СВЖУ були надані обґрунтовані заперечення стосовно того, що передбачені даним пунктом умови відсутні, оскільки оскаржувані порушення не були виправлені, а повне відновлення законних прав та інтересів Позивача та зацікавлених осіб не стало можливим.

СВЖУ вважає, що визнання даного нормативно-правового акту нечинним з 25.07.2019 а не з моменту його ухвалення, тобто 06.06.2017, не може вважатися «належним виправленням» і не відповідає меті звернення до суду, а також «виправлення» не є можливим без приведення у відповідність до вимог законодавства всього масиву документації, що стала підставою для розрахунку та затвердження тарифу.

Крім цього, на думку СВЖУ, відновлення прав та інтересів як Позивача, так і власників житла — споживачів послуг 8327 багатоквартирних будинків міста Києва, можливе за умови ухвалення судового рішення, яке поновить права зацікавлених осіб до стану, що існував на момент прийняття оскаржуваного Розпорядження № 668 від 06.06.2017, яке вважає незаконним, протиправним та прийнятим із порушенням процедури його підготовки та прийняття.

Безпосередньо у судовому засіданні, після озвучення аргументів сторін, виник спір щодо тлумачення застосування «тарифу» та «ціни договору» та часу їх застосування.

Також представником СВЖУ був наданий рахунок-повідомлення одного з КП за серпень, у якому попри деклароване скасування тарифу (розпорядження) від 25.07.2019, все одно був застосований раніше визначений ним розмір.

2

Коментуючи дану обставину, представниками КМДА та КП була озвучена позиція, що з огляду на пункт 3-1 перехідних положень до нового закону про ЖКП, вони вважають «ціну договору» похідною від розміру тарифу, та те, що вона уже була розрахована та зафіксована на весь час дії «перехідного періоду», а отже втрата чинності розпорядження не має на неї впливу.

Представник КП посилався на договір, опублікований у газеті «Хрещатик» у 2015 році, до якого начебто приєдналися позивачі, здійснюючи оплату послуг. У той же час, представники відповідача та третіх осіб не змогли дати однозначну відповідь, яким чином та у якому розмірі даним договором визначалася ціна чи тариф і у якій формі вони були зафіксовані. Не змогли представники однозначно відповісти і на запитання суду, чи мав би на даний час застосовуватися оскаржуваний тариф у випадку залишення в силі попереднього рішення суду, яким його було скасовано під час першого розгляду.

У свою чергу, представник СВЖУ нагадала учасникам справи пункт 2 типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, згідно з яким виконавець надає послуги відповідно до встановленого рішенням органу місцевого самоврядування тарифу, його структури, періодичності та строків надання послуг, копія якого додається до цього договору.

3

Взявши до уваги пояснення та позиції сторін, суд оголосив у справі перерву та зобов’язав сторони надати додаткові пояснення на підтвердження своїх аргументів та заперечення наданих іншою стороною. Наступне судове засідання відбудеться 24 жовтня о 9:10.

По завершенні засідання, Олексій Кучеренко у відео висловив свою думку щодо даної справи:

Виступи сторін на судовому засіданні:

Зауважимо, що СВЖУ вже публікувала розгорнуту інформацію щодо згаданого Олексієм Кучеренком аудиторського звіту, яким були встановлені численні порушення при формуванні тарифів у Києві.

Джерело

Sharing is caring!

Send a Comment