У Раді зареєстрували законопроект про проведення місцевих референдумів

У Верховній Раді зареєстровано законопроект щодо розробки нормативної бази для впровадження механізму безпосередньої участі громадян в управлінні державою за допомогою референдуму.

Основним завданням проекту Закону є забезпечення ефективного регулювання правовідносин, пов’язаних з ініціюванням, призначенням, підготовкою та проведенням референдумів.

Окремі розділи документу присвячені визначенню загальних положень, порядку оскарження рішень, дій та бездіяльності, що стосуються призначення, підготовки і проведення референдуму, відповідальності за порушення закону.

Розділ 2 визначає процедури призначення, організації та проведення всеукраїнського референдуму. Зокрема, встановлюється

У Розділі 3 містяться положення стосовно процедур призначення, організації та проведення місцевого референдуму. Визначається, що місцевий референдум може бути імперативним (за народною ініціативою або за ініціативою відповідної місцевої ради або міського (сільського, селищного) голови) та консультативним (за ініціативою відповідної місцевої ради, міського (сільського, селищного) голови, а також на вимогу органів державної влади у випадках, передбачених цим Законом).

Закріплено переліки суб’єктів місцевого референдуму, суб’єктів ініціювання місцевого референдуму, їх статус. Також встановлено вимоги до питань, які можуть виноситися на місцевий референдум, та їх форми. Визначено, що на місцевий референдум може виноситися не більше п’яти питань. Для кожного питання виготовлюються окремі підписні листи та згодом окремі бюлетені, у разі винесення їх на референдум. Підписи збираються окремо щодо кожного питання, яке пропонується винести на місцевий референдум.

Запропоновано надати можливість подавати альтернативні варіанти до питання у формі проекту рішення місцевого референдуму, запропонованого ініціатором референдуму. Проект закону передбачає, що рішення про утворення ініціативної групи з місцевого референдуму приймається на загальних зборах ініціативної групи з місцевого референдуму, у яких беруть участь учасники місцевого референдуму у кількості не меншій за 10 осіб. Збирання підписів учасників на підтримку вимоги про проведення місцевого референдуму проводиться протягом 30 днів – у разі ініціювання референдуму на території адміністративно-територіальної одиниці, в якій зареєстровано місце проживання не більше двохсот п’ятдесяти тисяч учасників місцевого референдуму, та 40 днів – у разі ініціювання референдуму на території адміністративно-територіальної одиниці, в якій зареєстровано місце проживання більше двохсот п’ятдесяти тисяч учасників місцевого референдуму.

Ініціативна група з місцевого референдуму має право відкрити рахунок фонду місцевого референдуму для організації збору підписів учасників місцевого референдуму на підтримку висування ініціативи щодо проведення місцевого референдуму та агітації місцевого референдуму за рахунок коштів членів ініціативної групи з місцевого референдуму та добровільних внесків.

Обмежується розмір добровільного внеску (сукупності внесків) однієї фізичної особи та однієї юридичної особи до одного фонду місцевого референдуму.

Учасники місцевого референдуму, які виступають проти проведення референдуму або проти конкретних питань (питання) референдуму, мають право відкрити рахунок фонду проти місцевого референдуму у порядку, встановленому для відкриття рахунку фонду місцевого референдуму.

Проект закону визначає також статус комісій з місцевого референдуми та їх членів. Запропоновано механізм забезпечення рівного представництва прихильників та противників місцевого референдуму в комісіях. Окрему статтю проекту закону присвячено агітації, зокрема, забезпечення рівності противників та прихильників місцевого референдуму.

Окрема глава законопроекту присвячена проведенню голосування на місцевому референдумі та встановленню результатів референдуму.

Джерело

Sharing is caring!

Send a Comment